sidearea-img-1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
sidearea-img-2 sidearea-img-3 sidearea-img-4 sidearea-img-5

Recent News

Newsletter

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Tehlike sınıfı ne olursa olsun, her işyerinde iş kazasına neden olabilecek birçok etken vardır. İş Güvenliği Mevzuatımız, tedbirci ve korumacı bakış açısıyla, kaza olmadan, meslek hastalığı gelişmeden risk değerlendirmesi yapılarak önlemler alınmasını zorunlu kılmaktadır.

İş Güvenliği Hizmetlerini alan firmaların işveren ve vekilleri, bu faaliyetlerin çalışan sağlığını koruyarak, işin devamlılığının tehlikeye düşmesini engelleyeceğini bilmelidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin, mevzuatla ilgili danışmanlığından faydalanarak hem çalışanların sağlığını ve güvenliğini, hem de işlerin tehlikelerden korunmasını sağlamalıdır.

Temel İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, ilk işe girişte ve sonrasında periyodik olarak tüm çalışanların alması gereken, farkındalık yaratacak zorunlu eğitimlerdir.

Uzun çalışma saatleri, kaygan zemin, uygunsuz istifleme, topraklaması yeterli olmayan elektrik tesisatı, yüksekte çalışma, teknik bilgi yetersizliği, güvensiz davranışlar nedeni ile iş kazaları yaşanabilmektedir. İşyerlerinde tüm bu etkenlerin önceden tespit edilerek, bu tehlikeli durumlarda oluşabilecek risklerin, işveren için görünür hale gelmesi sağlanmalı ve tedbirler alınmalıdır.

Her işletmenin doğal ya da insan kaynaklı olabilecek acil durumlara hazır olması; mevzuat ve bilimsel bilginin ön gördüğü vazgeçilmez kuraldır. Acil durumlara hazırlık, olası acil durumların listelenmesi, her bir acil durum için talimatların oluşturulması, acil durumlarda çalışanlar arasından görev alacak  kişilerle ekipler oluşturulması ve bu ekiplerde görev alacak çalışanlara görevi ile ilgili eğitim aldırılması, tüm çalışanların katılacağı Acil Durum Tatbikatlarının yılda en az bir kere yapılması ve eksiklerin tespit edilerek giderilmesi zorunludur.

× Online Görüşme